Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo mở lớp đấu thầu tháng 12/2017
Thông báo đính kèm
PHIẾU ĐĂNG KÝ KHẮC DẤU VÀ CÔNG BỐ MẪU CON DẤU
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Từ ngày 14/11/2017, doanh nghiệp có thể đăng ký dịch vụ làm con dấu và công bố mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thành lập tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp đăng ký làm con...
Thông báo mở lớp đấu thầu tháng 11/2017 và lớp luyện thi Chứng chỉ hành nghề đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.
Thông báo mở lớp đấu thầu tháng 11/2017 và lớp luyện thi Chứng chỉ hành nghề đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thi tại Cần Thơ ngày 18/11/2017, thi tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/12/2017.
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỀ LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017
Thực hiện Kế hoạch số 9829/KH-SKHĐT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư năm 2017, ngày 27 tháng 10 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức “Hội nghị giao ban trực tuyến về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư năm 2017”. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc ...
Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính
Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức trẻ trong hoạt động cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Thiết thực hưởng ứng ho...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB