Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo mở lớp đào tạo đấu thầu cơ bản tháng 5/2021
Thông báo đính kèm.
Thông báo mở lớp đào tạo đấu thầu qua mạng tháng 5/2021
Thông báo đính kèm
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân quý 2/2021
  TT   THỜI GIAN   HỌ VÀ TÊN   CHỨC VỤ 1 ...
Tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân
CV 671/UBND-NCPC ngày 09/3/2021 của UBNDTP Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 Luật Hộ tịch Luật Căn cước công dân Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 13/3/2017
Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng hàng quý năm 2021
- Cv yêu cầu báo cáo - Phụ lục 1 - Đề cương báo cáo - Phụ lục 2 - Biểu 2.1, 2.2 - Phụ lục 3

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB