Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo mở Lớp đấu thầu cơ bản tháng 3/2019
Thông báo đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018
Công văn 152/SKHĐT-TH ngày 07/01/2019 về việc Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 (file đính kèm) Phụ lục 1 - Đề cương báo cáo (File đính kèm) Phụ lục 2 - Têu cầu biển mẫu (File đính kèm) Phụ lục 3 - Tình hình báo cáo (File đính kèm) Biểu 2.1 - 2.2 - 2.3 (File đính kèm) Biểu 2.4 (File đính kèm) Biểu 2.5 - 2.6A - 2.6B (File đính kèm)
Thông báo mở Lớp đấu thầu cơ bản tháng 01/2019
Thông báo đính kèm
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 01, 02, 3/2019
  Số TT   Ban Giám đốc   Chiều Thứ 2   Sáng Thứ 6 1 ...
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 12/2018
Thông báo đính kèm

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB