Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Về việc triển khai thi hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp, nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018

Ngày 23/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp, nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018. Thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 7062/BKHĐT-ĐKKD ngày 05/10/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông báo:

1/ Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đang có yêu cầu sửa đổi, bổ sung:

- Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP không có thay đổi so với Nghị định số 108/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử;

- Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thay đổi so với Nghị định số 108/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp áp dụng, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP và nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử.

2/ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp từ ngày 10/10/2018 áp dụng theo quy định tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.

3/ Theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 55 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp thì việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Do đó, đề nghị doanh nghiệp thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định tại Điều này.

Phòng Đăng ký kinh doanh Thông báo để Quý doanh nghiệp biết, thực hiện./.

 

File Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đính kèm


Số lượt người xem: 459Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB