Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh (thay  thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến. Thông tin góp ý vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua địa chỉ email: skhdt@tphcm.gov.vn) để thuận lợi trong quá trình tổng hợp.”

File dự thảo đính kèm


Số lượt người xem: 1222Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB