Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 03-2016

Trong tháng 03/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 4.110 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 27.711 tỷ đồng (tăng 53,99% về số doanh nghiệp và tăng 32,82% về số vốn đăng ký so với tháng 03 năm 2015). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 03 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 41,67% cả nước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 03 đạt 6,01 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, giảm 13,74% so với cùng kỳ.


Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 03 là 374 doanh nghiệp, tăng 73,15% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký là 327 doanh nghiệp chiếm 36,54% tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 78 doanh nghiệp.


Số lượt người xem: 352Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB