Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2014.

File đính kèm


Số lượt người xem: 1957Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB