Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Con dấu doanh nghiệp

Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu doanh nghiệp. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu về cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải lên Cổng Thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Điều 15 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định về quản lý và sử dụng con dấu như sau:

  -       Các doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp mà không cần thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp đăng ký thêm con dấu hoặc thay đổi màu mực con dấu thì phải thông báo theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

-       Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới hoặc bị mất con dấu, mất giấy chứng nhận con dấu thì thông báo dấu mới theo quy định về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời nộp lại con dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu hoặc thông báo mất con dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu tại cơ quan công an nơi cấp con dấu.

 

Khi các doanh nghiệp ký kết hợp đồng kinh tế với nhau, có thể truy cập Cổng Thông tin doanh nghiệp quốc gia (dangkykinhdoanh.gov.vn) hoặc liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối tác để tìm hiểu về thông tin đăng ký doanh nghiệp và thông tin về con dấu của đối tác.

Tham khảo thêm thông tin tại: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/bo-truong-bui-quang-vinh-se-bo-dan-con-dau-doanh-nghiep-3114225.html”.

 


Số lượt người xem: 2325Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB