Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 4, 5, 6/2019

 

 

 

Số TT

 

 

Ban Giám đốc

 

 

Chiều Thứ 2

 

 

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Trần Anh Tuấn

01/04/2019

 

2

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

05/04/2019

3

Đ/c : Trần Anh Tuấn

08/04/2019

 

4

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

12/04/2019

5

Đ/c : Trần Anh Tuấn

15/04/2019

 

6

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

19/04/2019

7

Đ/c : Trần Anh Tuấn

22/04/2019

 

8

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

26/04/2019

9

Đ/c : Trần Anh Tuấn

29/04/2019

 

10

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

03/05/2019

11

Đ/c : Trần Anh Tuấn

06/05/2019

 

12

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

10/05/2019

13

Đ/c : Trần Anh Tuấn

13/05/2019

 

14

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

17/05/2019

15

Đ/c : Trần Anh Tuấn

20/05/2019

 

16

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

24/05/2019

17

Đ/c : Trần Anh Tuấn

27/05/2019

 

18

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

31/05/2019

19

Đ/c : Trần Anh Tuấn

03/06/2019

 

20

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

07/06/2019

21

Đ/c : Trần Anh Tuấn

10/06/2019

 

22

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

14/06/2019

23

Đ/c : Trần Anh Tuấn

17/06/2019

 

24

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

21/06/2019

25

Đ/c : Trần Anh Tuấn

24/06/2019

 

26

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

28/06/2019

 

 

 

Stt

 

Giám đốc

 

Thứ 4

1

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

08/05/2019

2

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

12/06/2019

3

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

10/07/2019

4

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

14/08/2019

5

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

11/09/2019

6

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

09/10/2019

7

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

13/11/2019

8

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

11/12/2019

Điện thoại liên hệ: 38.293.174

 Số lượt người xem: 481Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB