Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 01, 02, 03/2018

 

 

Số TT

 

Ban Giám đốc

 

Chiều Thứ 2

 

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

01/01/2018

 

2

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

05/01/2018

3

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

08/01/2018

 

4

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

12/01/2018

5

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

15/01/2018

 

6

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

19/01/2018

7

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

22/01/2018

 

8

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

26/01/2018

9

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

29/01/2018

 

10

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

02/02/2018

11

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

05/02/2018

 

12

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

09/02/2018

13

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

12/02/2018

 

14

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

16/02/2018

15

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

19/02/2018

 

16

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

23/02/2018

17

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

26/02/2018

 

18

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

02/03/2018

19

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

05/03/2018

 

20

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

09/03/2018

21

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

12/03/2018

 

22

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

16/03/2018

23

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

19/03/2018

 

24

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

23/03/2018

25

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

26/03/2018

 

26

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

30/03/2018

 

 

 

Số TT

 

Giám đốc

 

Sáng Thứ 4

1

Đ/c : Sử Ngọc Anh

10/01/2018

2

Đ/c : Sử Ngọc Anh

14/02/2018

3

Đ/c : Sử Ngọc Anh

14/03/2018

4

Đ/c : Sử Ngọc Anh

11/04/2018

5

Đ/c : Sử Ngọc Anh

09/05/2018

6

Đ/c : Sử Ngọc Anh

13/06/2018

7

Đ/c : Sử Ngọc Anh

11/07/2018

8

Đ/c : Sử Ngọc Anh

08/08/2018

9

Đ/c : Sử Ngọc Anh

12/09/2018

10

Đ/c : Sử Ngọc Anh

10/10/2018

11

Đ/c : Sử Ngọc Anh

14/11/2018

12

Đ/c : Sử Ngọc Anh

12/12/2018

 

Điện thoại liên hệ : 38.293.174Số lượt người xem: 167Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB