Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 10, 11, 12/2017

Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6
1 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 02/10/2017  
2 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   06/10/2017
3 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 09/10/2017  
4 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   13/10/2017
5 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 16/10/2017  
6 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   20/10/2017
7 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 23/10/2017  
8 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   27/10/2017
9 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 30/10/2017  
10 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   03/11/2017
11 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 06/11/2017  
12 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   10/11/2017
13 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 13/11/2017  
14 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   17/11/2017
15 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 20/11/2017  
16 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   24/11/2017
17 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 27/11/2017  
18 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   01/12/2017
19 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 04/12/2017  
20 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   08/12/2017
21 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 11/12/2017  
22 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   15/12/2017
23 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 18/12/2017  
24 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   22/12/2017
25 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 25/12/2017  
26 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   29/12/2017

 Điện thoại liên hệ : 38.293.174


Số lượt người xem: 1982Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB