Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 11 - 12/2015

Số TT

Ban Giám đốc

Sáng Thứ 4

1

Đ/c : Thái Văn Rê

11/11/2015

2

Đ/c : Thái Văn Rê

16/12/2015

  

 

Số TT

Ban Giám đốc

Chiều Thứ 2

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

 02/11/2015

 

2

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 06/11/2015

3

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 09/11/2015

 

4

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 13/11/2015

5

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 16/11/2015

 

6

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 20/11/2015

7

Đ/c : Sử Ngọc Anh

 23/11/2015

 

8

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 27/11/2015

9

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

 30/11/2015

 

10

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 04/12/2015

11

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 07/12/2015

 

12

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 11/12/2015

13

Đ/c : Trần Thị Bình Minh

 14/12/2015

 

14

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 18/12/2015

15

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa

 21/12/2015

 

16

Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai

 

 25/12/2015

17

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 28/12/2015

 

 

 

 


Số lượt người xem: 687Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB