Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 01 - 02/2011

Số TT
Ban Giám đốc
Sáng Thứ 4
1
Đ/c : Thái Văn Rê
12/01/2011
2
Đ/c : Thái Văn Rê
09/02/2011

 
Số TT
Ban Giám đốc
Chiều Thứ 2
Sáng Thứ 6
1
Đ/c : Lư Thanh Phong
03/01/2011
 
2
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
 
07/01/2011
3
Đ/c : Lâm Nguyên Khôi
10/01/2011
 
4
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
 
14/01/2011
5
Đ/c : Võ Sĩ
17/01/2011
 
6
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
 
21/01/2011
7
Đ/c : Lư Thanh Phong
24/01/2011
 
8
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
 
28/01/2011
9
Đ/c : Lâm Nguyên Khôi
01/10/2012
 
10
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
 
11/02/2011
11
Đ/c : Võ Sĩ
14/02/2011
 
12
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
 
18/02/2011
13
Đ/c : Lư Thanh Phong
21/02/2011
 
14
Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa
 
25/02/2011
15
Đ/c : Lâm Nguyên Khôi
28/02/2011
 
Điện thoại liên hệ : 38.272.191


Số lượt người xem: 92Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB