Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Về việc mời tham gia Khóa tập huấn trực tiếp về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
Công văn đính kèm.
Về liên hệ công tác tại Phòng Đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/10/2021
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, nhằm vừa đảm bảo nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm “An toàn là trên hết”, “An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn”, gắn liền với đảm bảo nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan hành chính nhà nước và tỷ lệ sử dụng của người dân đối với các dịch...
Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng Quý III năm 2021
CV 7094 yêu cầu Báo cáo đấu thầu qua mạng Quý III/2021 Phụ lục 1 - Phụ lục 3 Phụ lục 2 - Biểu 2.1 - 2.2
Giải quyết các hồ sơ đăng ký đầu tư thông qua bưu điện trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính thông báo đến quý doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân (sau đây gọi tắt là Nhà đầu tư) về việc giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư tại Phòng Kinh tế đối ngoại theo quy định của Luật Đầu tư như sau:   1. Đối với hồ sơ đăng ký ...
Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức Thành phố năm 2020
File Quyết định đính kèm.
LIÊN KẾT WEB