Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Thông báo đính kèm:   Thông báo tiếng Việt. Thông báo tiếng Anh.
Thông báo về việc phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19
      Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện phun thuốc khử khuẩn vào sáng thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại Phòng Đăng ký kinh doanh và Phòng Kinh tế đối ngoại.           Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo sẽ tạm ngưng tiếp Quý khách đến liên hệ công tác tại Phòng Đăng ký kinh doanh và Phòng Kinh tế đối ngoại trong thời gian nêu trên. Đối với...
Quyết định 4117/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Quyết định đính kèm
Triển khai bộ sản phẩm tuyên truyền nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”
Thực hiện chương trình công tác Công Đoàn năm 2020, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời tăng cường giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động tham gia thực hiện quy ...
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản, đấu thầu qua mạng tháng 12/2020
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng
LIÊN KẾT WEB