Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Dịch vụ công trực tuyến
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố của Ủy ban nhân dân thành phố Trực tuyến Bưu chính công ích ...
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 5/2020
Thông báo đính kèm
Giải quyết tranh chấp tố tụng trọng tài thương mại
Tờ gấp “Giải quyết tranh chấp tố tụng trọng tài thương mại” đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 5/2020
Thông báo đính kèm
Báo cáo nhanh tác động của Dịch COVID-19 đến doanh nghiệp FDI trên địa bàn và kiến nghị biện pháp xử lý
.ExternalClassBC8CEAF941B54D6680329309DB753EEB .shape {;} Hiện nay, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đã lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có khối doanh nghiệp FD...
LIÊN KẾT WEB