Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tháo báo mở lớp đấu thầu cơ bản Tháng 5/2019
Thông báo đính kèm.
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Sau khi được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để làm doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì liên hệ trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, số điện thoại: 3932.6903-3932.0122, website: www.dost.hochiminh...
Thông báo mở các lớp ôn thi Chứng chỉ hành nghề đấu thầu trong năm 2019
Thông báo đính kèm
Thông báo mở Lớp đấu thầu qua mạng tháng 4/2019
Thông báo lớp đấu thầu qua mạng
Thông báo mở Lớp ôn thi CCHN hoạt động đấu thầu tháng 4/2019
Thông báo lớp ông thi CCHN
LIÊN KẾT WEB