Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 11 - 12/2016
  Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6 1 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   04/11/2016 2 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 07/11/2016   3 ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 01, 02, 03/2017
  Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6 1 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   06/01/2017 2 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 09/01/2017   3 ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 9 - 10/2016
  Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6 1 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 05/09/2016   2 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   09/09/2016 3 ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7 - 8/2016
Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6 1 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 5 - 6/2016
Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6 1 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   06/5/2...
LIÊN KẾT WEB