Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

​​    Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện nhiều biện pháp để cải cách hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hỗ trợ rất nhiều trong công cuộc cải cách hành chính tại Sở và đã tạo môi trường làm việc minh bạch, thông thoáng để lãnh đạo và người dân dễ dàng quản lý và giám sát. Ba mục tiêu cơ bản của việc thực hiện cải cách hành chính tại Sở là minh bạch, tăng cường công tác giám sát và nâng cao hiệu quả quản lý.

 

1- Công khai thủ tục và qui trình xử lý tại Sở và Internet.
 
Các thủ tục hành chính và qui trình xử lý liên quan đến công tác cấp đăng ký kinh doanh, đăng ký ưu đãi đầu tư, thẩm định dự án đầu tư nước ngoài, thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách, thẩm định kế hoạch và kết quả đấu thầu, tổng hợp các dự án vay vốn kích cầu thông qua đầu tư, thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn tín dụng ưu đãi đều được công khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và trên website của Sở.
Doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước dễ dàng tìm hiểu trực tiếp hoặc qua mạng các thủ tục và qui trình xử lý tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, Sở còn lập bộ phận hướng dẫn, trả lời câu hỏi, thắc mắc… miễn phí cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước qua hai hình thức: trực tiếp và thư điện tử (email).
 
2- Tăng cường sự giám sát của lãnh đạo và người dân.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện mô hình “một cửa” trong công tác quản lý nhà nước được phân công. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý quá trình giải quyết các hồ sơ tiếp nhận tại Sở như như cấp đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án đầu tư trong và ngoài nước, thẩm định kế hoạch và kết quả đấu thầu đã tăng cường công tác quản lý trong nội bộ Sở và khả năng giám sát của người dân.
Lãnh đạo quản lý chặt chẽ quá trình tiếp nhận và thẩm định các hồ sơ của cán bộ, chuyên viên. Hàng tuần qua báo cáo được lập tự động của hệ thống công nghệ thông tin, Lãnh đạo Sở kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chuyên viên thực hiện giải quyết các hồ sơ theo đúng thủ tục và thời gian qui định, đồng thời đảm bảo bình đẳng đối với mọi đối tượng.
Người dân được cung cấp đầy đủ thông tin qua nhiều hình thức khác nhau để thực hiện giám sát hoạt động của Sở và các cơ quan quản lý nhà nước khác. Qua trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư, người dân có thể kiểm tra được quá trình giải quyết hồ sơ quá trình đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án đầu tư tại Sở, cũng như thông tin về tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tại thành phố để có thể trực tiếp đóng góp ý kiến cho chủ đầu tư.
 
3- Nâng cao hiệu quả quản lý
Qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã mang lại nhiều hiệu quả cho Lãnh đạo, nhân viên và người dân:

 

- Rút ngắn thời gian xử lý một số công việc của Sở như công tác lập và giao kế hoạch.

 

- Rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân qua việc thực hiện cấp đăng ký kinh doanh qua mạng.
- Tăng độ chính xác cho công tác tham mưu và giảm giấy tờ do đã ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các công việc hằng ngày.
Thời gian tới Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi cho doanh nghiệp và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ người dân tốt hơn.
Mọi ý kiến đóng góp xin gởi về:
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư
32 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Fax: 8290817 – 8295008
Email: skhdt@tphcm.gov.vn
 

 

LIÊN KẾT WEB