Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

​​QUY CHẾ LÀM VIỆC 

 

Quyết định về ban hành Quy chế làm việc của Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (248_QD.SKHDT_20.8.2019.pdf248_QD.SKHDT_20.8.2019.pdf; 367_QD.SKHDT_10.10.2019.pdf367_QD.SKHDT_10.10.2019.pdf).

LIÊN KẾT WEB