Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TỔ CHỨC BỘ MÁY

        

           Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Đăng ký kinh doanh, các phòng nghiệp vụ và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Tư vấn Đầu thầu và Hỗ trợ đầu tư

bomay.bmp


LIÊN KẾT WEB