Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư

Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu năng lực của Trung tâm đến quý Cơ quan, Đơn vị để biết và phối hợp trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan về đấu thầu, đào tạo, đầu tư v.v… như sau:
 

I. Căn cứ pháp lý thành lập:
Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư được thành lập theo Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 10/7/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngày 03/10/2011, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 160/QĐ-SKHĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư.
Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được cấp kinh phí hoạt động theo quy định của Nhà nước. Trung tâm được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định.
 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư:
1. Về Tư vấn đấu thầu:
- Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước;
- Tư vấn đấu thầu các gói thầu thuộc dự án nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, các dự án khác khi có yêu cầu theo Luật Đấu thầu sửa đổi;
- Tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả đấu thầu, cung ứng các dịch vụ liên quan đấu thầu khác như: đề xuất xử lý tình huống; giải quyết kiến nghị, khiếu nại liên quan đến quá trình đấu thầu… thông qua hợp đồng dịch vụ và đảm bảo đúng quy định của luật Đấu thầu hiện hành.
- Tham gia bên thứ ba độc lập và công bằng trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án ODA khi được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ.

2. Về tư vấn đầu tư:
- Thực hiện dịch vụ hỗ trợ thủ tục và tư vấn về đầu tư theo quy định Nhà nước;
- Hỗ trợ, tư vấn cho các nhà đầu tư, tổ chức trong nước và nước ngoài
   + Tìm hiểu môi trường đầu tư của thành phố
   + Cơ hội kinh doanh và đầu tư
   + Đối tác đầu tư
   + Thủ tục đầu tư: xin chủ trương đầu tư, quản lý dự án, lập hồ sơ dự án và các dịch vụ khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.
3. Về công tác đào tạo:
- Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan lĩnh vực quản lý đầu tư, đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng;
- Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; tổ chức hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng theo Luật Xây dựng và thông lệ quốc tế.
4. Các nhiệm vụ khác:
- Xây dựng, phổ biến tờ tin, trang Web về đấu thầu và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư để cung cấp dịch vụ thông tin đầu tư cho doanh nghiệp;
- Cung cấp thông tin liên quan đến các chương trình, dự án đang kêu gọi và thu hút đầu tư.
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, phổ biến các quy định liên quan đến quản lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu theo quy định Nhà nước.
- Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp với lãnh đạo thành phố và các Sở ngành liên quan hoạt động đầu tư.
- Tổ chức hay hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi tham quan, học tập.
 

 


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB