Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Dịch vụ cung cấp

Chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

 

TT

 

Nội dung

1

Chuyên đề 1:  Tổng quan về đấu thầu:

Hệ thống VBPL về đấu thầu; Giới thiệu Luật Đấu thầu và Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ

2

 Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu:

Hình thức lựa chọn nhà thầu; Phương thức đấu thầu; Quy trình đấu thầu tổng quát

3

 Chuyên đề 3:  Hợp đồng

Nguyên tắc, nội dung hợp đồng; Hình thức - Thành phần hợp đồng; Ký kết hợp đồng; Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bảo hành; Điều chỉnh hợp đồng; Thanh toán hợp đồng.

4

 Chuyên đề 4:  Kế hoạch đấu thầu 

Quy định chung; Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu; Nội dung kế hoạch đấu thầu; Trình duyệt kế hoạch đấu thầu; Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu

5

 Chuyên đề 5:  Sơ tuyển nhà thầu

Quy định chung; Trình tự sơ tuyển; Tiêu chuẩn đánh giá sơ tuyển

6

 Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn

Phương pháp lựa chọn tư vấn; Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức; Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với tư vấn là cá nhân

7

 Chuyên đề 7: Lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Quy trình đấu thầu tổng quát; Đấu thầu một giai đoạn; Đấu thầu hai giai đoạn

8

Chuyên đề 8: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chỉ định thầu; Quy trình chỉ định thầu; Mua sắm trực tiếp; Chào hàng cạnh tranh; Tự thực hiện

9

 Chuyên đề 9:  Các vấn đề khác liên quan

Quản lý nhà nước về đấu thầu; Trách nhiệm và quyền hạn của UBND các cấp; Giải quyết kiến nghị; Các hành vi bị cấm và hình thức xử lý; Nguyên tắc và thẩm quyền xử lý vi phạm; Cấm tham gia đấu thầu; Hủy đấu thầu; Hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu

10

 Chuyên đề 10: Xử lý các tình huống trong đấu thầu

11

Hướng dẫn và làm bài trắc nghiệmSố lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB