Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Dịch vụ cung cấp

Chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

 

TT
NỘI DUNG
1
Chuyên đề: Hệ thồng văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành: Luật Đấu thầu và Luật Sửa đổi một số luật liên quan đến đầu tư xây dựng; Nghị định 85/2009/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn;Thống nhất quan điểm một số nội dung liên quan đến đấu thầu. Tình huống thực tế
2
Chuyên đề: Các hình thức, phương thức đấu thầu
Hình thức lựa chọn nhà thầu, về chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện; Phương thức đấu thầu; Hướng dẫn sử dụng các mẫu trong đấu thầu; Bài tập tình huống lập HSMT
3
Chuyên đề: Kế hoạch đấu thầu
Nguyên tắc lập kế hoạch đấu thầu; Nội dung kế hoạch đấu thầu; Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu; Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu; Ví dụ thực tế: Bài tập tình huống lập kế hoạch đấu thầu 1 dự án cụ thể
4
Chuyên đề: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn là “Tổ chức”; Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn là “Cá nhân”; Ví dụ thực tế: Bài tập tình huống xác định nhà thầu gói thầu không yêu cầu kỹ thuật cao
5
Chuyên đề: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa
Đấu thầu “Một giai đoạn”; Đấu thầu “Hai giai đoạn”; Đánh giá HSDT; Trình, thẩm định và phê duyệt KQĐT; Thông báo KQĐT; Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng giai đoạn II; Ví dụ thực tế: Bài tập tình huống xác định giá đánh giá; ói thầu chia lô, phần
6
Chuyên đề: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Xây lắp
Đấu thầu “Một giai đoạn”; Đấu thầu “Hai giai đoạn”; Đánh giá HSDT; Trình, thẩm định và phê duyệt KQĐT; Thông báo KQĐT; Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng giai đoạn II; Ví dụ thực tế: Bài tập tình huống lập tiêu chuẩn đánh giá 1 gói thầu xây lắp
7
Chuyên đề:  Hợp đồng
Quy định chung về hợp đồng; Nội dung hợp đồng; Quản lý hợp đồng; Các vấn đề liên quan đến hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Nghị định 48/2010/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn; Kinh nghiệm áp dụng mẫu hợp đồng, mẫu hợp đồng FIDIC; Trao đổi và giải đáp các thắc mắc có liên quan.
8
Trao đổi các vấn đề liên quan khác (ODA, BOT,…) và giải đáp các thắc mắc có liên quan; Các lỗi thường gặp trong hồ sơ mời thầu; Các lỗi thường gặp trong hồ sơ dự thầu. Các ví dụ tình huống đấu thầu đã xảy ra trong thực tế.
9
Hệ thống bài học, nội dung chuẩn bị bài kiểm tra
10
Làm bài kiểm tra : Tình huống cụ thể


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB