Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư
Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu năng lực của Trung tâm đến quý Cơ quan, Đơn vị để biết và phối hợp trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan về đấu thầu, đào tạo, đầu tư v.v… như sau:   I. Căn cứ pháp lý thành lập: Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư được thành lập theo Quyết định số 3066/QĐ-UB...
Năng lực đã thực hiện
1. Về tư vấn đấu thầu: Trung tâm đã thực hiện một số gói thầu như: Stt Nội dung Hợp đồng Bên mời thầu 1. Tư vấn trong nước thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu số...
Thông tin liên hệ
   Điện thoại:  08 38224009  Fax:               08 38295008  Email:           cpi.skhdt@tphcm.gov.vn  
Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát đánh giá đầu tư
  Chuyên đề Nội dung chi tiết Số buổi 01 Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư 1. Giới thiệu tổng quan về các văn bản quy p...
Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
STT Nội dung Số buổi 01 Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng công trình, Những vấn đề chung Giới thiệu tổng quan các văn bản quy...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB