Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn TPHCM theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND Thành phố; Công văn số 688/STNMT-PC ngày 07/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

    Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Công văn số 688/STNMT-PC ngày 07/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để quý Công ty, đơn vị, cá nhân được biết và có ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (nếu có).
    Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Số 63 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đối với các ý kiến góp ý, phản ánh bằng văn bản hoặc wa hộp thư điện tử pc.stnmt@tphcm.gov.vn đối với các ý kiến góp ý, phản ánh bằng thư điện tử; hoặc trực tiếp từ website lấy ý kiến Nhân dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://luatdatdai.monre.gov.vn/
    Thời hạn có ý kiến góp ý về dự thảo: trước ngày 17/03/2023

    Đính kèm:


Số lượt người xem: 170Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB