Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích

HƯỚNG DẪN SAU ĐÂY CHỈ SÁP DỤNG CHO CÁC HỒ SƠ ĐÃ ĐĂNG KÝ QUA MẠNG ĐƯỢC PHẢN HỒI CHẤP THUẬN

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 

Bước

 

Nội dung thực hiện

 

Liên hệ nếu vướng mắc

(trong giờ hành chính)

Đăng ký qua Cổng thông tin quốc gia

Đăng ký truy cập vào địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

1900.9026

Đăng ký qua chương trình đăng ký doanh nghiệp tại nhà

Vào mục:

028.382.443.99

Kiểm tra hồ sơ được chấp thuận

Kiểm tra trong hộp thư điện tử của người đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh/tài khoản của người ký xác thực.

028.382.486.34 (trong giờ hành chính)

 

Nếu doanh nghiệp đã nhập được thư điện tử xác nhận hồ sơ hợp lệ thì thực hiện tiếp các bước sau:

Đăng ký thông tin để Bưu điện đến nhận hồ sơ

- Click vào đường link trong email gửi từ Sở Kế hoạch và Đầu tư (tiêu đề Thông báo đăng ký nộp hồ sơ bản giấy và nhận kết quả qua bưu điện) hoặc vào liên kết sau:

http://120.72.100.66/BuuDien/

 

- 028.382.486.34 nếu thao tác gặp lỗi;

- 028.382.486.34;   028.382.931.79;   08.562.031.90;  08.562.031.93;

 08.562.031.92;

 08.562.031.94;

 08.562.031.95;

nếu biên nhận không có thông tin đã được chấp thuận

Kiểm tra đường đi, tình trạng hồ sơ

Truy cập và địa chỉ: 120.72.100.66/XemTinhTrangOnline/XemTinhTrang.aspx

- Nếu không thấy tình trạng, liên hệ Bưu điện Thành phố qua số:  08.961.620.89 để hỏi tình trạng, thời gian đến lấy hồ sơ tại địa chỉ.

- Nếu có tình trạng đang xử lý ở Phòng Đăng ký kinh doanh gọi các số:

028.382.486.34;   028.382.931.79;   08.562.031.90;  08.562.031.93;

 08.562.031.92;

 08.562.031.94;

 08.562.031.95;

 

-       Để phản ánh Bưu điện chưa nhận hồ sơ, trả kết quả hoặc giải quyết quá hạn liên hệ số: 08.961.620.89.

 

-     Để phản ánh các vướng mắc tại Phòng Đăng ký kinh doanh, liên hệ số 097.431.5043

 

 


Số lượt người xem: 81695Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB