Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Cải cách hành chính

Kế hoạch số 7071/KH-SKHĐT ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 - 2019.

Số lượt người xem: 305Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB