Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Cải cách hành chính

Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Phê duyệt quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Kế hoạch số 1355/KH-SKHĐT ngày 28 tháng 02 năm 2020 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (đợt 2).

 

 Kèm theo QĐ số 3169 là file word của 03 quy trình sau:

- Quy trình Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (File đính kèm)

Quy trình đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao; thương mại và phục vụ sản xuất nông nghiệp; y tế, giáo dục – đào tạo, dạy nghề, văn hóa và thể thao; hạ tầng và môi trường (File đính kèm)

- Quy trình Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt Văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại đối với dự án, phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt văn kiện dự án, phi dự án của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
(File đính kèm)

 

 
Kế hoạch số 7071/KH-SKHĐT ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 - 2019.

 

Kế hoạch số 1511/KH-SKHĐT ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Kế hoạch số 934/KH-SKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019.

 

Kế hoạch số 522/KH-SKHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020.

 

Kế hoạch số 528/KH-SKHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Kế hoạch số 530/KH-SKHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 


Số lượt người xem: 3095Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB