Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 04-2016

Trong tháng 04/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.458 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 23.657 tỷ đồng (tăng 17,42% về số doanh nghiệp và tăng 13,54% về số vốn đăng ký so với tháng 04 năm 2015). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 04 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 31,57% cả nước.

 

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 04 đạt 6,84 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, giảm 3,30% so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 04 là 276 doanh nghiệp, tăng 52,49% so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký là 594 doanh nghiệp chiếm 10,16% tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 114 doanh nghiệp.

 

BẢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

Tháng 04/2016 Cả nước TPHCM % so với
cả nước
Tổng số DN thành lập mới    10,954      3,458         31.57
Tổng số vốn đăng ký (tỷ đồng)    62,232    23,657         38.01
Tổng số lao động đăng ký  105,000    25,091         23.90
Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể         840         276         32.86
Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động      5,844         594         10.16
Tổng số DN quay trở lại hoạt động      1,955         144           7.37

 


Số lượt người xem: 1025Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB