Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố 03 tháng đầu năm 2016

1. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP)

Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt 221.816 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,9%)[1].

Về cơ cấu ngành trong GRDP, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 57,7%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 27,7%, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,8%.

 

2. Lĩnh vực dịch vụ

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 175.123 tỷ đồng, tăng 11,6% (cùng kỳ tăng 11,5%). Nếu loại trừ yếu tố giá tăng 11,0% (cùng kỳ tăng 10,9%).

+ Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 6,7 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 1,9%). Nếu không tính giá trị dầu thô đạt 6,2 tỷ USD, tăng 7,8% (cùng kỳ tăng 7,3%).

+ Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 7,9 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 0,2%).

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 03 tăng 0,09% so với tháng trước,tăng 0,64% so cùng kỳ (cùng kỳ 0,74%), tăng 0,1% so với tháng 12/2015 (cùng kỳ giảm 0,72%).

 

3. Thu - chi ngân sách

- Tổng thu ngân sách Nhà nước (không tính ghi thu ghi chi) thực hiện là 71.955 tỷ đồng, đạt 24,12% dự toán, tăng 0,92% so cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) thực hiện 9.076 tỷ đồng, đạt 14,23% dự toán, tăng 6,53% so cùng kỳ.

Ngoài ra, công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường thành phố được chú trọng với việc đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án, chương trình thiết thực. Các lĩnh vực khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa – thể thao… có nhiều tiến bộ; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết Bính Thân; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tập trung chăm lo các đối tượng diện chính sách, công nhân, lao động, hộ nghèo,… Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm được triển khai, chỉ đạo quyết liệt; việc kéo giảm tội phạm đã có chuyển biến tích cực[1] Trong đó: dịch vụ tăng 7,8% (cùng kỳ tăng 7,37%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,25% (cùng kỳ tăng 5,63%), khu vực nông nghiệp tăng 5,8% (cùng kỳ tăng 5,8%).


Số lượt người xem: 105Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB