Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Triển khai kế hoạch Xây dựng phương án đàm phán của thành phố về Hiệp định EVFTA

Danh sách các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (Tài liệu đính kèm)

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam (HS) (Tài liệu đính kèm)

Tổng hợp số liệu đấu thầu 2012, 2013 (Phụ lục 1) (Tài liệu đính kèm)

Hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm tạm thời (PCPC) (Tài liệu đính kèm)

 


Số lượt người xem: 753Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB