Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Thông báo về việc rà soát, thống kê các doanh nghiệp chịu thiệt hại do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra trên địa bàn Thành phố

        Trong những ngày vừa qua, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng, nhưng đã có một số người có hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại tài sản của Nhà nước, cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.


        Trước tình hình đó, ngày 20 và 26 tháng 05 năm 2014, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 207/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh và số 3758/VPCP-KTTH về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại. Ngày 01 tháng 06 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tiếp tục có Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương.


        Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3949/SKHĐT-ĐKĐT ngày 23 tháng 05 năm 2014 đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ báo cáo tình hình của doanh nghiệp, những thiệt hại về người, tài sản, vật chất (nếu có).


        Trường hợp các doanh nghiệp chưa nhận được văn bản của Sở, bằng Thông báo này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp sớm liên hệ với Sở và báo cáo theo mẫu thống kê đính kèm (download ) để Sở thực hiện tổng hợp, thống kê các doanh nghiệp chịu thiệt hại do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra trên địa bàn.


        Chính quyền các cấp của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hết sức chia sẻ với các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có những chỉ đạo xử lý cụ thể, quyết liệt để sớm ổn định tình hình, bảo vệ an toàn tài sản cũng như mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.


        Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đúng pháp luật và cam kết quốc tế của Việt Nam đảm bảo an ninh và an toàn tuyệt đối cho các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và người nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh.


        Sở Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự chia sẻ, hợp tác phản hồi thông tin từ các doanh nghiệp./.


        Tải văn bản gốc (*.pdf)
 

 


Số lượt người xem: 377Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB