Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Thông báo về việc triển khai thực hiện Nghị định 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

Thông báo về việc kể từ ngày 15/01/2014, Nghị định 194/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh chính thức có hiệu lực thi hành và thay thế các Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư và Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tài liệu đính kèm


Số lượt người xem: 1241Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB