Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân quý 1/2022

 

TT

 

THỜI GIAN

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Thứ Sáu, ngày 07/01/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

2

Thứ Tư, ngày 12/01/2022

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

3

Thứ Hai, ngày 10/01/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

4

Thứ Sáu, ngày 14/01/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

5

Thứ Hai, ngày 17/01/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

6

Thứ Sáu, ngày 21/01/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

7

Thứ Hai, ngày 24/01/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

8

Thứ Sáu, ngày 28/01/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

9

Thứ Hai, ngày 07/02/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

10

Thứ Tư, ngày 09/02/2022

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

11

Thứ Sáu, ngày 11/02/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

12

Thứ Hai, ngày 14/02/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

13

Thứ Sáu, ngày 18/02/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

14

Thứ Hai, ngày 21/02/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

15

Thứ Sáu, ngày 25/02/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

16

Thứ Hai, ngày 28/02/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

17

Thứ Sáu, ngày 04/03/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

18

Thứ Hai, ngày 07/03/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

19

Thứ Tư, ngày 09/03/2022

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

20

Thứ Sáu, ngày 11/03/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

21

Thứ Hai, ngày 14/03/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

22

Thứ Sáu, ngày 18/03/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

23

Thứ Hai, ngày 21/03/2022

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

24

Thứ Sáu, ngày 25/03/2022

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

25

Thứ Hai, ngày 28/03/2022

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc


Số lượt người xem: 321Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB