Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2020

 

TT

 

THỜI GIAN

 

LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TIẾP CÔNG DÂN

1

Thứ Sáu,

03/07/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

2

Thứ Hai,

06/07/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

3

Thứ Tư,

08/07/2020

Giám đốc

Lê Thị Huỳnh Mai

4

Thứ Sáu,

10/07/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

5

Thứ Hai,

13/07/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

6

Thứ Sáu,

17/07/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

7

Thứ Hai,

20/07/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

8

Thứ Sáu,

24/07/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

9

Thứ Hai,

27/07/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

10

Thứ Sáu,

31/07/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

11

Thứ Hai,

03/08/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

12

Thứ Sáu,

07/08/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

13

Thứ Hai,

10/08/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

14

Thứ Tư,

12/08/2020

Giám đốc

Lê Thị Huỳnh Mai

15

Thứ Sáu,

14/08/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

16

Thứ Hai,

17/08/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

17

Thứ Sáu,

21/08/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

18

Thứ Hai,

24/08/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

19

Thứ Sáu,

28/08/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

20

Thứ Hai,

31/08/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

21

Thứ Sáu,

04/09/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

22

Thứ Hai,

07/09/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

23

Thứ Tư,

09/09/2020

Giám đốc

Lê Thị Huỳnh Mai

24

Thứ Sáu,

11/09/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

25

Thứ Hai,

14/09/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

26

Thứ Sáu,

18/09/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

27

Thứ Hai,

21/09/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn

28

Thứ Sáu,

25/09/2020

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Anh

29

Thứ Hai,

28/09/2020

Phó Giám đốc

Trần Anh Tuấn


Số lượt người xem: 245Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB