Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 01 - 02/2013

Số TT

Ban Giám đốc

Sáng Thứ 4

1

Đ/c : Thái Văn Rê

16/01/2013

2

Đ/c : Thái Văn Rê

20/02/2013

 

Số TT

Ban Giám đốc

Chiều Thứ 2

Sáng Thứ 6

1

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 

04/01/2013 

2

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

07/01/2013 

 

3

Đ/c : Lâm Nguyên Khôi

 

 11/01/2013

4

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

14/01/2013 

 

5

Đ/c : Lư Thanh Phong

 

18/01/2013

6

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 21/01/2013

 

7

Đ/c : Võ Sĩ

 

25/01/2013 

8

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 28/01/2013

 

9

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 

01/02/2013

10

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 04/02/2013

 

11

Đ/c : Lâm Nguyên Khôi

 

08/02/2013

12

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

 18/02/2013

 

13

Đ/c : Lư Thanh Phong

 

22/02/2013

14

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

25/02/2013

 

1

Đ/c : Nguyễn Hoàng Minh

 

04/01/2013 

2

Đ/c : Nguyễn Thị Hữu Hòa

07/01/2013 

 

3

Đ/c : Lâm Nguyên Khôi

 

 11/01/2013

 
             Điện thoại liên hệ : 38.272.191

 


Số lượt người xem: 315Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB