Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin hoạt động

Công tác triển khai Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM

 

 Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 thay thế cho Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2005. Các luật này tiếp tục tạo lập cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm thực hiện các quy định của Hiến pháp về quyền tự do kinh doanh của công dân, các quy định mới được điều chỉnh theo hướng doanh nghiệp được hoạt động trong các ngành, nghề mà luật không cấm; đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài; bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.

Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho thành phố về đầu tư và doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn chủ động tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi Luật, cũng như luôn chủ động trong công tác tổng hợp những vướng mắc phát sinh, những dự kiến và đề xuất các biện pháp giải quyết hiệu quả, góp phần xây dựng Nghị định hướng dẫn theo đúng tinh thần Luật và đáp ứng tình hình thực tế. Khắc phục những khó khăn về những vấn đề tồn tại trong giai đoạn chuyển tiếp giữa Luật cũ và Luật mới, trong giai đoạn Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn, Sở đã tổ chức tốt việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo về thời gian: 3 ngày đối với thủ tục đăng ký kinh doanh và 15 ngày đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư; tổ chức một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả thủ tục đăng ký kinh doanh và thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tang cường cơ sở vật chất, điều chỉnh quy trình làm việc, tăng cường nhân lực để đáp ứng yêu cầu.

Trong thời gian qua, do sự thay đổi quy định trong việc đăng ký ngành nghề, đăng ký mẫu dấu, nhiều doanh nghiệp lúng túng thực hiện, Sở đã cử cán bộ hướng dẫn chi tiếp trực tiếp tại Sở hoặc trên mạng thông tin v.v… góp phần tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Hiện nay, Sở đang chuẩn bị các công tác để tổ chức, hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ hành chính về đăng ký kinh doanh cũng như hỗ trợ doanh nghiệp chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với thực tế của doanh nghiệp và phù hợp với mã ngành nghề kinh doanh như quy định. Thời gian tới, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Sở sẽ tiếp tục triển khai các hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua mạng, tạo nhiều thuận lợi hơn cho nhà đầu tư khi đến làm thủ tục hành chính tại cơ quan.

 Đến nay, qua gần 3 tháng có hiệu lực của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết cấp mới 6,6925 doanh nghiệp, với tổng số vốn 37,087,348 triệu đồng, tăng 43,29 %  so với cùng kỳ. Cấp mới 43 dự án đầu tư nước ngoài, đạt tổng số vốn đầu tư 78.494.251 USD. Số liệu này cho thấy tín hiệu đáng mừng từ doanh nghiệp về những cải tiến của Luật đi vào cuộc sống.

Do Luật mới ban hành, trong khi cần phải có những hướng dẫn của các bộ chuyên ngành nên không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư năm 2014 nhưng hai Luật này đã bước đầu phát huy tinh thần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Theo ghi nhận ý kiến từ một số nhà đầu tư, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính tại Sở thì họ rất hoan nghênh sự đổi mới của Luật, những thông thoáng từ việc ghi nhận quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp như bỏ quy định chứng minh vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề khi đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng điều kiện khi thực hiện kinh doanh) đã tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp, giải quyết được nhiều sự lãng phí, đầu tư của doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai kinh doanh. Việc doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng, nội dung con dấu doanh nghiệp và sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về sử dụng con dấu cũng tạo sự chủ động, quyền tự chủ cho doanh nghiệp, phù hợp xu hướng chung của thế giới. Việc giao Sở là đầu mối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay vì Ủy ban nhân dân thành phố cũng là một yếu tố tạo sự đơn giản, cải cách hành chính trong thủ tục đầu tư. Doanh nghiệp cũng đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức Sở đã rất chủ động, có trách nhiệm trong tổ chức thực hiện Luật mới, sự tận tình, thậm chí làm việc ngoài giờ, làm việc ngày thứ bảy và chủ nhật để giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; nghiên cứu, thực hiện những biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác tại Sở.

 Số lượt người xem: 1487Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB