Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Các văn bản liên quan đến công tác đấu thầu, công tác giám sát và đánh giá đầu tư
1. Các văn bản liên quan đến công tác đấu thầu:   - Luật Đấu thầu 2013. - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. - Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. (Phần 1, Phần 2...
Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19
Ngày 02 tháng 7 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công thương và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19”. (Đính kèm Báo cá...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2020
  TT   THỜI GIAN   LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TIẾP CÔNG DÂN 1 Thứ...
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 7/2020
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 7/2020
Thông báo đính kèm

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB