Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân quý 4/2022
TT   THỜI GIAN   HỌ VÀ TÊN   CHỨC VỤ 1 Thứ H...
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Kế hoạch chi tiết đính kèm.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Văn bản đính kèm.
Triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Quyết định về ban hành Kế hoạch tổ chức  thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo - Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo tổ chức lớp đấu thầu cơ bản Tháng 09/2022 và biểu mẫu đăng ký
Thông báo đính kèm. Biểu mẫu đính kèm.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB