Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm
Báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 2022
Báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 2022 theo các file sau: - Công văn 12619/SKHĐT-ĐTTĐGS - BCĐT-PL1-Đề cương báo cáo - BCĐT-PL3 - BCĐT-PL2-Bieu 2.1-2.2-2.3 - BCĐT-PL2-Bieu 2.4 - BCĐT-PL2-Bieu 2.5 - BCĐT-PL2-Bieu 2.6A-2.6B-2.6C-2.6D - BCĐT-PL2-BIEU 2.7A-2.7B-ĐTQM
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân quý 1/2023
  TT   THỜI GIAN   HỌ VÀ TÊN   CHỨC VỤ 1 ...
Triển khai Công văn số 12389/BTC-TCNH ngày 25/11/2022 của Bộ Tài chính về việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu
Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Công văn số 12389/BTC-TCNH ngày 25/11/2022 của Bộ Tài chính về việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu gửi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp để triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. (Đính kèm).
Thông báo tổ chức lớp đấu thầu cơ bản Tháng 12/2022
Thông báo đính kèm.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB