Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo về Thời gian, Thủ tục giải quyết cấp điện.
Quý Doanh nghiệp vui lòng xem thông tin chi tiết tại link sau: http://cskh.hcmpc.com.vn/chitiettin/60
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2017
  Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6 1 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 03/07/2017   2 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   07/07/2017 3 ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 4, 5, 6/2017
  Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6 1 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 03/04/2017   2 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   07/04/2017 3 ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 11 - 12/2016
  Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6 1 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   04/11/2016 2 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 07/11/2016   3 ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 01, 02, 03/2017
  Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6 1 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   06/01/2017 2 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 09/01/2017   3 ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB