Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo Về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng
  Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở rà soát thực trạng tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo một số nội dung liên quan đến việc giải quyết các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạ...
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tháng 03/2017
Thông báo đính kèm.
Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 17 tháng 02 năm 2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 25/QĐ-SKHĐT-TC điều động và bổ nhiệm Ông Lê Như Hải Long, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sớ Kế hoạch và Đầu tư thay thế Bà Trương Minh Kiều chuyển công tác sang đơn vị khác.
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2017
Văn bản đính kèm.
Danh sách thí sinh trúng truyển/không trúng tuyển viên chức năm 2016
Danh sách thí sinh trúng tuyển Danh sách thí sinh không trúng tuyển

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB