Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Thông báo áp dụng các biểu mẫu báo cáo về giám sát và đánh giá đầu tư đối với các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Tp. HCM

                 Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các quý cơ quan, doanh nghiệp, Nhà đầu tư (được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức việc Báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư theo thời hạn quy định và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, nội dung cụ thể các biểu mẫu báo cáo như sau:
 

1. Mẫu số 1: Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm. Lưu mẫu biểu: (đường dẫn tải file);
2. Mẫu số 2: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư hàng tháng đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên. Lưu mẫu biểu: (đường dẫn tải file);
3. Mẫu số 3: Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư quý, 6 tháng, cả năm đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên. Lưu mẫu biểu: (đường dẫn tải file);
4. Mẫu số 4: Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên. Lưu mẫu biểu: (đường dẫn tải file);
5. Mẫu số 5: Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư dự án đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên. Lưu mẫu biểu: (đường dẫn tải file);
6. Mẫu số 6: Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư 6 tháng, cả năm đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác. Lưu mẫu biểu: (đường dẫn tải file);
Lưu ý: Mẫu số 1 chỉ áp dụng cho các Cơ quan quản lý Nhà nước về Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.
Đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, Nhà đầu tư (được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) điền đầy đủ các biểu mẫu báo cáo trên theo hướng dẫn và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 32, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo đúng thời gian báo cáo theo thời hạn quy định.
Trong trường hợp cần hướng dẫn hoặc có thắc mắc về việc thực hiện báo cáo theo các mẫu biểu trên, đề nghị cơ quan, doanh nghiệp, Nhà đầu tư (được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) liên hệ chị Hân, Phòng Đăng ký Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại (08) 38298060.

 


Số lượt người xem: 6605Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB