Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Cải cách hành chính

Kế hoạch số 7071/KH-SKHĐT ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 - 2019.

 

Kế hoạch số 1511/KH-SKHĐT ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Kế hoạch số 934/KH-SKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019.

 


Số lượt người xem: 1136Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB