Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin hoạt động

TP.HCM, 4 ngày để doanh nghiệp đi vào hoạt động

Hiện nay, một người dân thành lập doanh nghiệp mất 03 ngày đăng ký doanh nghiệp ở phòng Đăng ký kinh doanh, mất 01 ngày làm dấu ở cơ sở khắc dấu, 03 ngày công bố mẫu dấu ở phòng Đăng ký kinh doanh, 01 ngày đăng ký tài khoản ngân hàng ở ngân hàng thương mại, 03 ngày thông báo tài khoản ngân hàng ở phòng Đăng ký kinh doanh rồi mới chính thức đi vào hoạt động. Như vậy, một doanh nghiệp để khởi sự bắt đầu kinh doanh mất ít nhất 9 ngày thực hiện 03 thủ tục nêu trên tại phòng Đăng ký kinh doanh.

 

Từ ngày 19/5/2016, phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành thực hiện một số cải cách như sau: doanh nghiệp đến phòng Đăng ký kinh doanh có thể chọn đăng ký luôn tài khoản ngân hàng, 03 ngày sau phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có thông báo gửi qua email của doanh nghiệp xác nhận thông tin đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cung cấp các thông tin để doanh nghiệp chủ động khắc dấu, sau đó doanh nghiệp đến phòng Đăng ký kinh doanh nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời nộp công bố mẫu dấu, đến ngân hàng kích hoạt tài khoản để đăng ký khai thuế điện tử... Như vậy doanh nghiệp chỉ cần đến phòng Đăng ký kinh doanh 02 lần, cụ thể 01 lần nộp hồ sơ và 01 lần nhận kết quả, chỉ mất 04 ngày để doanh nghiệp có thể bắt đầu đi vào hoạt động.

 

Những cải cách trên giúp doanh nghiệp giảm bớt thủ tục, chi phí, rút ngắn thời gian, không phải đi lại nhiều lần và sớm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.


Số lượt người xem: 2009Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB