Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013

                                    Kính gửi:

                                                  -    Các Sở - ban - ngành thành phố;

                                                  -    Ủy ban nhân dân các quận - huyện;

                                                  -    Ban Quản lý dự án trực thuộc thành phố.

 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9425/BKHĐT-QLĐT ngày 21 tháng 11 năm 2013 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013, căn cứ Luật Đấu thầu (Điều 66 và Điều 69) và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (Khoản 9 Điều 76), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 theo những nội dung chính như sau:

I. Nội dung báo cáo:

1. Tình hình phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật đấu thầu, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 và Nghị định 85/2009/NĐ-CP; tình hình áp dụng các thông tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu (gói thầu xây lắp, gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, gói thầu tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa); hồ sơ mời sơ tuyền gói thầu xây lắp; hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh; hồ sơ chỉ định thầu xây lắp; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn; báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn; thông tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo đấu thầu.

2. Tình hình thực hiện phân cấp trong đấu thầu theo tinh thần của Luật số 38/2009/QH12 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

3. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2010 về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu và các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị 734/CT-TTg ngày 17 tháng 05 năm 2011 về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC.

4. Nhận xét về năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu tại đơn vị (số lượng cán bộ có chứng chỉ tham gia khóa học đấu thầu/số lượng cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu); trong đó nêu rõ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về đấu thầu và các kiến thức khác cho cán bộ làm công tác đấu thầu.

5. Tình hình triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra về đấu thầu (số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, kết quả xử lý); giải quyết kiến nghị về đấu thầu (số lượng các cuộc kiến nghị, kết quả xử lý) và tình hình thực hiện xử lý vi phạm về đấu thầu.6. Tổng hợp, đánh giá kết quả công tác đấu thầu thực hiện trong năm 2012 (theo phần II dưới đây), những tồn tại, hạn chế trong quản lý và thực hiện đấu thầu cần phải khắc phục trong thời gian tới và các kiến nghị (về cơ chế chính sách, về hướng dẫn thực hiện…) để đảm bảo hiệu quả trong quản lý và thực hiện công tác đấu thầu.

II. Phần tổng hợp số liệu:

Các đơn vị tổng hợp, báo cáo số liệu theo Biểu 1, Biểu 2 Biểu 3 đính kèm theo Công văn này.

Các lưu ý khi nhập dữ liệu:

- Sử dụng file Exel 2003.

- Đơn vị tính cho tất cả các Biểu mẫu là triệu đồng.

- Báo cáo đấu thầu bao gồm các hình thức như: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, mua sắm đặc biệt và chỉ định thầu.

- Tổng cộng I (theo lĩnh vực đấu thầu) = Tổng cộng II (theo hình thức lựa chọn nhà thầu).

- Cung cấp tên người báo cáo, số điện thoại liên lạc, địa chỉ e-mail.

III. Phương thức nộp báo cáo:

- Gửi trực tiếp báo cáo bằng đường công văn (gồm nội dung báo cáo và phần tổng hợp số liệu) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 32 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1;

- Gửi file Word phần nội dung báo cáo và file Exel phần tổng hợp số liệu báo cáo công tác đấu thầu năm 2013 theo Biểu mẫu vào địa chỉ e-mail: ttkthoa.skhdt@tphcm.gov.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại: 08.38.298.198 hoặc chị Tô Thị Kim Thoa, điện thoại: 0985.96.66.97.
- Các đơn vị, chủ đầu tư có thể tải file các biểu mẫu tại đây.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 01 năm 2014 để có số liệu tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời hạn quy định./.

 

 


Số lượt người xem: 2918Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB