Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Danh sách các văn bản pháp luật mới ban hành (cập nhật tháng 02 năm 2023)

Thực hiện đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 303/STP-PBGDPL ngày 30 tháng 01 năm 2023 về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp các văn bản pháp luật theo nội dung của văn bản theo danh sách đính kèm:

- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022;

- Luật Thanh tra năm 2022;

- Luật Dầu khí năm 2022;

- Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022;

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện;

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2023.


Số lượt người xem: 87Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB