Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân quý 1/2023

 

TT

 

THỜI GIAN

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Thứ Sáu, ngày 06/01/2023

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

2

Thứ Hai, ngày 09/01/2023

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

3

Thứ Tư, ngày 11/01/2023

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

4

Thứ Sáu, ngày 13/01/2023

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

5

Thứ Hai, ngày 16/01/2023

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

6

Thứ Sáu, ngày 20/01/2023

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

7

Thứ Hai, ngày 23/01/2023

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

8

Thứ Sáu, ngày 27/01/2023

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

9

Thứ Hai, ngày 30/01/2023

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

10

Thứ Sáu, ngày 03/02/2023

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

11

Thứ Hai, ngày 06/02/2023

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

12

Thứ Tư, ngày 08/02/2023

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

13

Thứ Sáu, ngày 10/02/2023

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

14

Thứ Hai, ngày 13/02/2023

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

15

Thứ Sáu, ngày 17/02/2023

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

16

Thứ Hai, ngày 20/02/2023

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

17

Thứ Sáu, ngày 24/02/2023

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

18

Thứ Hai, ngày 27/02/2023

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

19

Thứ Sáu, ngày 03/03/2023

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

20

Thứ Hai, ngày 06/03/2023

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

21

Thứ Tư, ngày 08/03/2023

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

22

Thứ Sáu, ngày 10/03/2023

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

23

Thứ Hai, ngày 13/03/2023

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

24

Thứ Sáu, ngày 17/03/2023

Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc

25

Thứ Hai, ngày 20/03/2023

Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc

26 Thứ Sáu, ngày 24/03/2023 Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc
27 Thứ Hai, ngày 27/03/2023 Nguyễn Trung Anh Phó Giám đốc
28 Thứ Sáu, ngày 31/03/2023 Đào Minh Chánh Phó Giám đốc

 


Số lượt người xem: 160Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB