Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Danh sách các văn bản pháp luật mới ban hành (cập nhật tháng 8 năm 2022)

Thực hiện đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 3623/STP-PBGDPL ngày 05 tháng 8 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Văn bản số 2400/HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

(Đính kèm Văn bản số 2400/HĐP và danh sách các Luật: 

- Luật Thi đua, khen thưởng 2022; 

- Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2022).

 


Số lượt người xem: 61Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB