Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Thông tin cảnh báo đối với Công ty Cổ phần Di sản Quốc tế Hồ Tràm

 

“Công ty Cổ phần Di sản Quốc tế Hồ Tràm, Mã số doanh nghiệp: 0316035016 đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 11 năm 2019 thuộc trường hợp bị giải thể doanh nghiệp quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014 (nay được quy định tương ứng tại điểm c Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã có 05 (năm) văn bản gửi Công ty Cổ phần Di sản Quốc tế Hồ Tràm đề nghị thực hiện giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.”


Số lượt người xem: 561Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB