Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Danh sách các văn bản pháp luật cần quan tâm (tháng 02 năm 2023)

Thực hiện đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 293/STP-PBGDPL ngày 19 tháng 01 năm 2023 về việc tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật lien quan đến công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp các văn bản pháp luật theo danh sách đính kèm:

- Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2019;

- Luật Tiếp cận thông tin 2016;

- Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo;

- Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.


Số lượt người xem: 98Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB