Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Thông báo về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022

Căn cứ Quyết định số 4234/QĐ-UBND ngày 17tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2022 và Thông báo số 5702/TB-SNV ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Sở Nội vụ về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 9704 /TB-SKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2021 về nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2022 (Thông tin chi tiết, vui lòng xem các văn bản đính kèm)./.

Thông báo số 5702/TB-SNV ngày 20/12/2021 của Sở Nội vụ.

Thông báo số 9704 /TB-SKHĐT ngày 21/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phiếu đăng ký dự tuyển.


Số lượt người xem: 548Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB