Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Khảo sát giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động và thích nghi với dịch Covid-19

Ngày 14/10/2021, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh có Công văn số 270/ĐKKD-TH đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố phối hợp thu thập Phiếu khảo sát giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động và thích nghi với dịch Covid-19 để tổng kết các bài học kinh nghiệm, có thêm cơ sở thực tiễn tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng các chính sách, giải pháp phục hồi kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình này.

Quý Doanh nghiệp vui lòng phối hợp thực hiện Phiếu khảo sát như sau:

- Đối tượng thực hiện Phiếu điều tra khảo sát: doanh nghiệp đang hoạt động và chuẩn bị gia nhâp thị trường thực hiện thủ tục tại Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời gian thực hiện khảo sát.

- Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 30/11/2021.

- Hình thức khảo sát: Nhấn vào đường dẫn dưới đây để chuyển tới Phiếu khảo sát: 

https://forms.gle/ypyqUqkN1BpaJDfo9

hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

          Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Doanh nghiệp./.


Số lượt người xem: 67Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB