Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

CỔNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP – LẤY NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ TRUNG TÂM PHỤC VỤ

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 đã có nhiều cải cách quan trọng với mục tiêu hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh; góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.

Hưởng ứng và thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; đồng thời triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản mới hướng dẫn thi hành nhằm đưa những cải cách mới về đăng ký doanh nghiệp đi vào cộng đồng doanh nghiệp tạo thuận lợi hơn cho việc gia nhập thị trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng các chuyên mục hỗ trợ, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý tại địa chỉ https://doanhnghiep.hochiminhcity.gov.vn.

 

          - Chuyên mục Tra cứu thủ tục hành chính:

          Cung cấp công cụ tìm kiếm đơn giản và nâng cao để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: theo mục đích, nhu cầu của người sử dụng; theo từ khóa; theo loại hình doanh nghiệp, loại hình đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp; theo mức độ dịch vụ công trực tuyến,...

          Cung cấp toàn bộ thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định thủ tục hành chính theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tra cứu và kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, bao gồm: tên thủ tục hành chính; trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; phí, lệ phí; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; biểu mẫu quy định.

Đối với các loại văn bản thuộc đầu mục thủ tục theo quy định phải có trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhưng chưa được biểu mẫu hóa trong Thông tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp như Điều lệ các loại hình công ty, Quyết định của Chủ sở hữu, Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông, Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông, Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần, Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân, Giấy chứng nhận phần vốn góp, Giấy ủy quyền... đã được Phòng Đăng ký kinh doanh biên soạn đầy đủ nội dung theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 để người dân, doanh nghiệp tham khảo.

Đặc biệt, người dân, doanh nghiệp chỉ cần nhập hộp thư điện tử vào loại thủ tục hành chính cần thực hiện thì Hệ thống sẽ tự động gửi toàn bộ biểu mẫu quy định và biểu mẫu tham khảo trong thành phần hồ sơ để tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp soạn thảo hoàn chỉnh một bộ hồ sơ.

 

- Chuyên mục Hỏi đáp trực tuyến:

Cung cấp tính năng trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ trực tuyến để người dân, doanh nghiệp nhanh chóng giải quyết được các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

 

- Chuyên mục Tra cứu tình trạng hồ sơ:

Cung cấp tính năng theo dõi tình hình, kết quả giải quyết của từng hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp tại từng bước của quá trình tiếp nhận, xử lý, bao gồm: trạng thái hiện tại của hồ sơ, lịch sử xử lý hồ sơ, cán bộ đang xử lý, thời gian xử lý.

Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức trong cung cấp dịch vụ công; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh hướng tới việc cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.


Số lượt người xem: 85Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB