Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA BƯU ĐIỆN – LẤY NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ LÀ TRUNG TÂM PHỤC VỤ

 

 

 

Luật Đầu tư năm 2020 đã có nhiều cải cách quan trọng với mục tiêu hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh; góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, nhằm đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi trong bối cảnh hạn chế tụ tập đông người, hạn chế nguy cơ dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời căn cứ vào nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp/Nhà đầu tư mong muốn được giải quyết thủ tục hành chính một cách thuận lợi, liên tục và đúng thời hạn theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam qua bưu điện như sau:

 

1. Về phối hợp với Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh –VN Post (gọi tắt là Bưu điện)

- Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai Hệ thống đăng ký đầu tư trực tuyến để giải quyết trực tuyến các loại thủ tục hành chính chính thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam bao gồm: Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Sở thực hiện bổ sung đường link hướng dẫn về hồ sơ và thủ tục để doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua bưu điện.

- Các hồ sơ phải thực hiện theo Chương trình đăng ký đầu tư trực tuyến và kết hợp với dịch vụ nhận và chuyển phát hồ sơ thông qua Bưu điện thành phố, cách thức thực hiện cụ thể như sau:

+ Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế khai hồ sơ trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Sở. Sau khi kê khai, Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoàn tất hồ sơ và nộp hồ sơ thông qua Bưu điện.

+ Bưu điện chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư xuất biên nhận hồ sơ, xem xét ra văn bản thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có) hoặc các chuyên viên của Sở trình Ban Giám đốc kết quả xử lý, theo đó, văn bản thông báo sau khi phát hành sẽ được đóng dấu chữ ký số và gửi đến email mà Nhà đầu tư đã đăng ký trực tuyến.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo văn bản thông báo của Sở, liên hệ Bưu điện để trực tiếp gửi bộ hồ sơ đã sửa đổi bổ sung.

+ Kết quả xử lý sẽ được chuyển đến Nhà đầu tư theo đường bưu điện.

 

- Về việc phát hành biên nhận: hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức sắp xếp cho Doanh nghiệp/Nhà đầu tư đến liên hệ công tác tại Sở lần lượt theo thứ tự thông qua ứng dụng Zalo. Để tận dụng và thuận tiện, Sở phát hành biên nhận cho Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư qua số điện thoại kê khai tại Giấy ủy quyền cho Bưu điện bằng ứng dụng Zalo. Việc phát hành biên nhận ứng dụng Zalo giúp Nhà đầu tư nhanh chóng nhận được biên nhận, tiết kiệm được thời gian cũng như nhân sự của Sở trong việc thực hiện công tác gắn chữ ký số phát hành biên nhận. 

 

- Đối với các thủ tục hành chính nêu trên mà Sở đã hẹn trả kết quả từ ngày 03 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2021, Nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp nhận của Phòng Kinh tế đối ngoại để nhận kết quả hoặc liên hệ số hotline (Zalo) để được tư vấn nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà.

 

2. Các vấn đề phát sinh trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả của Nhà đầu tư:

Trước đây, khi Sở triển khai thực hiện chương trình này, đã có nhiều trường hợp Nhà đầu tư không sử dụng dịch vụ của Bưu điện mà sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp bưu chính (như DHL, EMS, Viettel Post…) không phải là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (VNPost) để chuyển phát hồ sơ đến Sở. Trong trường hợp này, hồ sơ thường không đủ thành phần hồ sơ hoặc nội dung hồ sơ và hồ sơ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, có trường hợp Nhà đầu tư không đăng ký đầu tư trực tuyến đối với hồ sơ và vẫn nộp hồ sơ thông qua bưu điện.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Sở vẫn phải có trách nhiệm xử lý hồ sơ theo quy định.

- Do đó, Sở đưa ra hướng giải quyết như sau:

 

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu thành phần, đầu mục, hoặc có nội dung cần giải trình làm rõ, Sở có thông báo rõ các nội dung cần phải hoàn thiện và gởi trực tiếp qua đường văn thư đến địa chỉ trụ sở chính của Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án theo thông tin tại Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia  để hạn chế tình trạng gửi hồ sơ không xác thực. 

 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Sở xuất biên nhận hồ sơ và gửi qua ứng dụng Zalo theo số điện thoại mà Nhà đầu tư đã đăng ký tại hồ sơ.

 

+ Việc trả kết quả được thực hiện thông qua Bưu điện Thành phố.


Số lượt người xem: 287Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB