Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Thông báo nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 và Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020 về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 của Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 8400/TB-SKHĐT ngày 04 tháng 11 năm 2020 về nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2020 (Thông tin chi tiết, vui lòng xem các văn bản đính kèm)./.

Thông báo của Sở Nội vụ.

Thông báo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phiếu đăng ký dự tuyển.


Số lượt người xem: 1404Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB